Valitse alue
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

MULTIVAC Line Control

Monilinjastoinen ohjaus ja käyttö

 

MULTIVAC Line Control (MLC) mahdollistaa MULTIVAC-linjastojen erittäin tehokkaan käytön. Tämä kattaa monilinjastoisen ylösajon, käynnistyksen, pysäytyksen, tyhjäksiajon ja reseptin vaihtamisen. MLC helpottaa huomattavasti käyttöä, takaa varmat ja toistettavissa olevat prosessit ja minimoi käyttäjästä johtuvia virheitä. Se tarjoaa perustan linjaston yhdistämiselle asiakkaidemme ERP-, MES-, MRP- tai PPS-järjestelmiin.

MULTIVAC Line Control (MLC) on innovatiivinen ratkaisu linjastojen käyttämisen helpottamiseksi ja tehostamiseksi.

Toistuvat käyttövaiheet, kuten ylösajo, käynnistys, pysäytys, tyhjäksiajo ja reseptien vaihtaminen muuttuvat MLC-ohjauksen kautta monilinjastoisiksi, vakioiduiksi ja toistettaviksi prosesseiksi.

Käyttöhenkilöstön kulkeminen edestakaisin vähenee, myös käyttövaiheet ovat helppoja, nopeita ja virheettömiä. Tuloksena on koko linjaston parempi käytettävyys ja käyttövirheitä syntyy vähemmän. Kaikkien olennaisten prosessitietojen käsittelyn kautta MULTIVAC Line Control on lisäksi ihanteellinen perusta erikseen valittavissa oleville digitaalisille palveluille, kuten OEE-analyyseille (Overall Equipment Effectiveness).

MULTIVAC Line Control tarjoaa perustan asiakkaidemme ERP-, MES-, MRP- tai PPS-järjestelmien helpolle yhdistämiselle linjastoon.

 

Linjaston ylösajo

Kaikkien linjaelementtien pääkytkimen painamisen jälkeen voit valita haluamastasi käyttöliittymästä (HMI 3) linjastoreseptin keskitetysti koko linjastolle. Linjaston jokainen elementti saa automaattisesti sopivan reseptiehdotuksen, jonka käyttäjä vahvistaa muutaman tarpeellisen manuaalisen muutoksen jälkeen.

MULTIVAC Line Controlin avulla linjaston ylösajo on tehokkaampaa ja turvallisempaa. Käyttäjän ajankäyttö on tehokkaampaa ja kulkuaika erillisten koneiden välillä reseptien lataamista varten vähenee. Monilinjastoinen reseptinhallinta varmistaa automaattisesti oikeiden reseptien käyttämisen.

MLC sallii linjaston käynnistämisen vasta kun kaikki linjaston moduulit ovat käyttövalmiina. Näin minimoidaan lisäksi mahdolliset virhelähteet.

 

Linjaston käynnistys ja pysäytys

MLC:n kautta voit käynnistää ja pysäyttää koko linjaston keskitetysti millä tahansa käyttöliittymällä (HMI 2, HMI 3). Pysäytyksen yhteydessä linjaston jokainen moduuli vaihtuu automaattisesti tilaan "stopped".

MULTIVAC Line Controlin ansiosta linjaston käynnistys ja pysäytys on säädelty prosessi ja siten merkittävästi helpompi ja nopeampi. Ajankäytön tehostumisen ja vähemmän kulkemisen lisäksi laitteen käytettävyys paranee.

Monilinjastoinen reseptin vaihto

MLC:n ansiosta voit valita haluamasi linjastoreseptin haluamasi käyttöliittymän (HMI 3) kautta. Linjaston jokainen elementti saa automaattisesti sopivan reseptiehdotuksen, jonka käyttäjä vahvistaa muutaman tarpeellisen manuaalisen muutoksen jälkeen.

Lisäksi voit koota ohjaukseen tarkistuslistoja manuaalisista muutostöistä, jotka käyttäjän on suoritettava ja vahvistettava käyttöliittymästä.

MULTIVAC Line Controlin ansiosta linjaston reseptin vaihtaminen on huomattavasti varmempaa ja nopeampaa. Käyttäjän ajankäyttö on tehokkaampaa ja kulkuaika erillisten koneiden välillä reseptien lataamista varten vähenee. Samalla varmistetaan, että muutokset reseptiin menevät jokaisessa koneessa läpi oikealla tavalla.

Monilinjastoinen reseptinhallinta varmistaa esimerkiksi oikeiden tuotetietojen käyttämisen. Näihin kuuluu yleensä oikeat painolayoutit ja painatustiedot, eli päivittäiseen käyttöön liittyvät kriittiset virhelähteet, joiden vuoksi voi syntyä turhia jälkitöitä tai palautuksia.

 

Linjaston tilan yleiskuvaus

MLC:n linjaston tilan yleiskuvaus identifioi ja paikallistaa nopeasti ja luotettavasti odottamattoman, esim. materiaalin puutteen aiheuttaman pysäytyksen linjastossa. Myös häiröiden muut mahdolliset syyt, kuten suojapiirin tai valvonta-anturin laukeaminen paikallistetaan tehokkaasti yleiskuvauksen ansiosta.

MLC:n ansiosta tyypillisten tuotantohäiriöiden korjaaminen helpottuu ja nopeutuu. Ajankäytön tehostumisen lisäksi käyttäjä hyötyy linjaston käytettävyyden optimoinnista ja tuotantotavoitteet saavutetaan varmemmin. Eriytetyn konetilastoinnin kautta KLN- (OEE) analyysiin saadaan kattavampi tietokanta.

 

 

Linjaston tyhjäksiajo

MLC mahdollistaa linjaston ajamisen tyhjäksi kontrolloidusti jokaisen käyttöliittymän (HMI 3) kautta. Linjastolla olevat tuotteet ja pakkaukset ajetaan hallitusti ulos. Samalla suoritetaan vielä jäljellä olevat prosessivaiheet. Lopuksi linjaston moduulit vaihtuvat automaattisesti tilaan "complete" ja linjasto on valmis tuotteen tai reseptin vaihtamiseen tai vuoron päättymiseen.

MULTIVAC Line Controlin ansiosta linjaston tyhjäksiajo on säädelty prosessi ja siten erittäin yksinkertainen ja luotettava. Ajankäytön tehostumisen ja vähemmän kulkemisen lisäksi tämä MLC:n toiminto tukee tuotteen vaihdon tehokasta valmistelua. KLN- (OEE) analyysiin saadaan lisäksi parempi tietokanta erillistetyn konetilastoinnin kautta.

MULTIVAC Line Control

  • Linjaston käynnistys / pysäytys
  • Integroitu reseptien hallinta
  • Integroitu linjaohjaus
  • Modulaarinen rakenne mahdollistaa lisäksi asiakaskohtaiset sovellukset

Käyttäjäraportteja & ammattilaisraportteja

Automation solutions for the bakery product industry

The bread and bakery product industry finds itself in a far-reaching transition. Cost pressure, product diversity
in the market, altered consumer habits, and hygiene
regulations require companies not only to adapt their product range but also to optimise their production
processes. One important approach as…

Automation in meat processing offers a wide range of benefits

The food industry is booming. An ever increasing number of fresh and processed food products, snacks, ready meals, and convenience products have to be manufactured and packed. But it has become more difficult to find suitable or qualified staff. There is currently an acute lack of personnel in the meat processing…

RX 4.0 offers maximum process reliability

The medical products and pharmaceutical industries place very great demands on the precision and reproducibility of processes when packing sensitive products - not least because of the new MDR and UDI regulations. The declared aims of both sectors also include improvements in throughput times, production efficiency and…

Loading, removing and converging packs in the smallest space

With the H 052 robot from MULTIVAC, a 2-axis robot can be completely integrated into a thermoforming packaging machine for the first time. This means the space requirement can be reduced significantly. The handling module is capable of being matched flexibly to a wide range of products and finished packs with a weight…

 

Ota yhteyttä