Valitse alue
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

MULTIVAC Smart Services & MULTIVAC Pack Pilot

Tehokkuutta digitaalisilla ratkaisuilla

 

Edistyksellisten digitaalisten ratkaisujen kautta MULTIVAC tarjoaa jo nyt valikoiman työkaluja, joilla koneen käytettävyys ja sitä kautta tehokkuus paranee huomattavasti.

Läpinäkyvät prosessit ja reaaliaikaiset prosessitiedot ovat olennainen osa laitteiden ja linjastojen tehokkuutta ja taloudellisuutta.

MULTIVAC tarjoaa digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kautta asiakkailleen innovatiivisia ratkaisuja tuotannon valvontaan, ohjaukseen ja optimointiin - myös toimipaikkojen välillä verkottuen ja vertailukelpoisesti. Helppo, mukava ja "live". Uusille laitteille sekä olemassa olevien koneiden jälkivarustuksena.

MULTIVAC Smart Services ei vaadi suuria alkuinvestointeja, koska modulaarisesti rakennettu digitaalisten avustajien valikoima mahdollistaa joustavan sovittamisen kulloiseenkin MULTIVAC-koneeseen ja vastaaviin linjakomponetteihin. Asiakkaamme hyötyvät kaikissa operatiivisissa ja strategisissa vaiheissa samalla tavalla, koneen käyttäjästä tuotannon johtoon.

 

Smart Services -yleisesittely

 

Smart Production Dashboard

Nopean ja helpon yleisnäkymän kautta olet selvillä tuotantomääristä ja tuottamattomuudesta samalla tavalla.

Kahdeksassa tapauksessa kymmenestä voitiin tuotantotavoitteen saavuttamisen ongelmat havaita etukäteen ja yli puolessa näistä tapauksissa oikea-aikainen reagointi mahdollisti toimenpiteiden muutokset, mitä kautta päästiin tuotantotavoitteeseen.

Smart Production Dashboard mahdollistaa tuotantolukujen jatkuvan tarkkailun jokaisella pisteellä, jolloin olet aina ajan tasalla.

Lue lisää >

 

 

 

Smart OEE Analyzer

Tunnistatko tehokkuuden, jolla todellisuudessa tuotat yksittäisiä tuotteita?

Useilla asiakkaillamme ei ole selkeitä tunnuslukuja tehokkuuden suhteen. Resurssitehokkaat tuotteet ovat sekä nopeammin että varmemmin markkinoilla, mutta myös tuotantokustannukset laskevat ja katteet paranevat.

Smart OEE Analyzer mahdollistaa tehokkuuden analyysin tietojen perusteella. Tunnistat ajoissa, onko tuotanto suunnitelmien mukaista, vai olisiko optimointi tarpeen vaiheessa tai toisessa.

Lue lisää >

 

 

Smart Log Analyzer

Tunnistatko koneesi yleisimmät viat? Tiedätkö kuinka paljon seisokkiaikoja nämä aiheuttavat?

Tehokkuuden parantamisen keinot ja tarkkailu läpinäkyvästi?

Smart Log Analyzer auttaa tunnistamaan pääsyyt seisokeille sekä yleisimmät virheet ja niiden aiheuttamat keskimääräiset seisokkiajat yhdellä silmäyksellä.

Lue lisää >

 

Smart Machine Report

Kalvon vaihto koneillamme voi kestää 3 minuuttia. Kuinka kauan työtekijänne tarvitsevat tähän aikaa?

Smart Machine Report tarjoaa yhdellä silmäyksellä erilaisia vertailuarvoja koneiden ja vuorojen välillä, yksityiskohtia resepteille sekä reseptin vaihdoille.

Lue lisää >

 

 

Smart Data Backup

Onko reseptienne turvallisuus teille yhtä tärkeää kuin meille? Haluat säilyttää tekemäsi reseptimuutokset ja päästä niihin käsiksi kaikkialta?

Smart Data Backup tallentaa automaattisesti kaikki muutokset resepteihin ja voit hakea ne esiin helposti siten, ettei tuotanto häiriinny.

Lue lisää >

 

MULTIVAC Pack Pilot

Tiesitkö, että uuden reseptin parametrien luominen koneillamme kestää usein yli 20 minuuttia?

Tiesitkö lisäksi, että parametrien asettamisen jälkeen koneen arvot eivät aina vastaa optimaalista prosessiturvallisuutta ja tehokkuutta?

MULTIVAC Pack Pilot auttaa reseptin optimaalisten arvojen asettamisessa tuotteelle muutamalla klikkauksella: joko koneella suoraan tai verkkosovelluksen kautta rinnakkain niin, ettei tuotanto häiriinny.

Lue lisää >

 

Smart Production Dashboard

Digitaalisten koneiden ohjauskeskus

Käyttäjänäkökulmasta digitaalisten koneiden ohjauskeskus on ohjauspaneeli, joka ei toimi ainoastaan koneen vieressä kuvaruudulla, vaan sen voi nähdä myös toimistossa etänä tietokoneen kautta. Live-yhteys koneen tämänhetkisen toiminnan kaikkiin olennaisiin tietoihin on siis henkilöstöllä, mutta samalla myös työnjohdolla. Tällaisen työkalun etuna on viestintätoimien ja reaktioaikojen merkittävä lyhentyminen.

 • Reaaliaikainen tuotantoprosessin käsittely
 • Tärkeimmät tunnusluvut näytetään selkeällä ohjauspaneelilla, eriteltynä tuotantopäiviin ja vuoroihin
 • Poikkeamat erillisten vuorojen välillä sekä pidempiaikaiset tendenssit on helppo määrittää ja analysoida

 

Smart OEE Analyzer

Strateginen työkalu suorituskyvyn parantamiseen

Smart OEE Analyzer tarjoaa pakkauskoneen käyttötietojen yksityiskohtaisia analyyseja eri tasoilla, yhdestä neljään viikon aikajaksolla. Ohjelmisto kerää prosentuaalisen käytettävyyden, pakkauslaadun ja koneen tehon, kertoo nämä arvot keskenään ja laskee niistä pakkauskoneen Overall Equipment Effectiveness- (OEE) eli KNL-luvut.

 • Selkeä yleiskuva koneiden ja linjastojen pakkausprosessin tehokkuudesta
 • Tiedot näkyvät interaktiivisella ohjauspaneelilla aikajärjestyksessä. Ominaisuuksia voi sovittaa eri aikajaksojen tai vuoromallien valinnalla.
 • Nopeus, käytettävyys ja laatu näytetään erikseen, joten pääset tunnistamaan riittämättömät KNL-luvut (OEE) helposti ja tarkasti.

 

Smart Log Analyzer

Muuntuva työkalu optimointiin

Smart Log Analyzer kerää koneen ilmoitus- ja vikamuistin ja lataa vastaavat tiedot Smart Hub -sovellukseen, jossa ne analysoidaan. Tietojenkeruu ulottuu moniulotteisista tiedoista, kuten koneen hyötyajoista seisokkeja aiheuttaviin yksittäistapahtumiin. Smart Log Analyzer palvelee toiminnoillaan sekä käyttäjää, että huoltohenkilöstöä. Häiriötilanteissa vikakartoituksen tiedot ovat välittömästi saatavilla, jolloin koneen seisokkiajat lyhenevät huomattavasti.

 • MULTIVAC-koneen tai -linjaston protokollatietojen tarkka tulkinta suunnittelemattoman seisokin syiden tunnistamiseen
 • Kaikki valittuna aikajaksona ilmenneet viat luetteloidaan ja visualisoidaan, seisokkiaikojen syiden, keskimääräisen ajan tai määrien mukaan.
 • Smart Log Analyzer mahdollistaa asiakkaillemme tuotantoprosessin tehopoikkeamien pääsyiden tunnistamiseen ja erityisiin ongelmiin tarttumisen ajoissa.

 

Smart Machine Report

Vertailua nopeasti ja merkityksellisesti

Huippuluokan ohjaustyökalu niin vuoropäällikölle kuin työnjohdolle. Smart Machine Report kokoaa automatisoituna ja säännöllisin väliajoin koneestasi luodut analyysiraportit, jolloin voit tallentaa ne ja toimittaa edelleen muille henkilöille. Selkeiden raporttien perusteella voi vertailla koneita tai työvuoroja, saada tietoa resepteistä ja reseptien vaihdoista sekä tulkita koko tuotantoprosessin tehokkuutta. Tiedot on tallennettu ja ne voidaan hakea mistä tahansa tietokoneelta tai mobiililaitteelta nopeasti ja helposti.

 • Automaattisesti luodut anlyysiraportit
 • Haettavissa nopeasti ja helposti
 • Vertailua voidaan suorittaa vuorojen, koneiden, reseptivaihtojen, reseptien jne välillä.
 • Tärkeää taustatietoa vuoropäälliköille, tuotantosuunnittelijoille, työnjohdolle jne.

 

 

 

Smart Data Backup

Tärkeät tiedot tallentuvat automaattisesti

MULTIVAC Smart Data Backup varmistaa puolestasi!
Tämän todella älykkään työkalun ansiosta MULTIVAC-pakkauskoneen asetukset varmistetaan automaattisesti suojattuun verkkoon. Smart Data Backup toimii taustalla kitkattomasti aiheuttamatta häiriöitä tuotantoon. Tietoihin pääsee joustavasti kaikkialta selaimen kautta. Voit ladata asetuksia koska tahansa Smart Service -palvelusta ja luoda ne uudelleen tarvittaessa.

 • Automaattinen tallennus suojattuun verkkoon.
 • Joustava pääsy selaimella
 • Koneen asetusten helppo lataaminen ja luotettava palautus

 

MULTIVAC Pack Pilot

Prosessin optimoinnin uusi ulottuvuus

MULTIVAC Pack Pilot toimii suoraan pakkauskoneen käyttöliittymän 3 kautta. Käyttäjä valitsee vastaavat pakkaus-, pakkausmateriaali- ja tuoteominaisuudet uuden konekonfiguroinnin tai reseptin luomista varten. Kone- ja työkalutietojen yhdistämisellä voit luoda pakkauksen optimaalisen käyttöpisteen lähellä ja ladata vastaavan reseptin tarvittaessa suoraan. Järjestelmä luo samalla vaadittavat parametrit sääntökoneperusteisesti, jolloin jatkuva optimointi on varmistettu.

MULTIVAC Pack Pilotin ansiosta pakkauskone on säädetty optimaalisesti jo tuotannon alkaessa, siten se voi tuottaa korkealaatuisia pakkauksia tehokkaasti ilman olennaisia käynnistyshävikkejä. Näin syntyy säästöjä tuotteissa, pakkausmateriaaleissa ja tuotantoajoissa. Pack Pilot mahdollistaa ennennäkemättömällä tavalla myös koneen muutokset toista pakkausmateriaalia varten.

 • Tämänhetkinen formaattisarja tunnistetaan ja esiasetetaan automaattisesti
 • Yli 10 olennaisen parametrin laskelmat tuotteen asettamista varten (RX 4.0)
 • Tietoturvallinen tiedonsiirto
 • Pack Pilot on saumattomasti liitetty käyttöliittymään HMI 3 ja se on saatavilla kaikilla käyttökielillä
 • Yksinkertaistettu haku yli 100 kalvospesifikaation automaattisella täydentämisellä

myMULTIVAC - astinlautasi MULTIVACin maailmaan

Yksi kirjautuminen kaikkiin MULTIVAC-sovelluksiin:

 • Asiakasportaali
 • Smart Services
 • Koulutukset

 

Kattavat itsepalvelumahdollisuudet:

 • Varaosien, pakkausmateriaalien & digitaalisten tuotteiden ostaminen
 • Tilaustiedot & -dokumentit, lähetysten seuranta
 • Koneen tiedot, dokumentit & suorituskyky
 • Asennuskannan hallinnointi
 • Huoltotiedot & -raportit

Käyttäjäraportteja & ammattilaisraportteja

Ter Beke uses digital solutions from MULTIVAC

The Belgian food company, Ter Beke, counts on digitalization – and on MULTIVAC – in its factory in Veurne. Thanks to MULTIVAC’s digital services, it has been possible to optimize the complex packaging processes for the different sausage varieties to a very significant degree – and within just the initial phase of…

Guido Spix - Director, CTO and COO of MULTIVAC

From packaging machine manufacturer to digital company - MULTIVAC’s innovation strategy

Interview with Guido Spix, Director, CTO and COO

Together towards the Smart Food Factory

CSB-System AG and MULTIVAC are jointly developing solutions for
food production of the future

MULTIVAC Pack Pilot - a new dimension in operating convenience

MULTIVAC Pack Pilot is cloud-based software, which supports operators in setting up the packaging machine to the optimum degree, without a high level of expert knowledge being required.

 

Ota yhteyttä